Botanické přednášky a semináře Brno - podzim 2022

Jihomoravská pobočka ČBS a Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně zvou na pravidelný cyklus botanických přednášek. Program je následující:

6. 10. M. Glaser: Past, present and future (?) weeds: Biodiversity change and biological invasions in the Central European arable flora
13. 10. T. Harris: Biogeographic regions based on plant traits
20. 10. R. Pätsch: But what about salts? Soil-species relationships in Pannonian salt-affected vegetation
27. 10. J. Roleček: Floristické dožínky – přijďte se podělit o své floristické nálezy a zhodnotit vegetační sezónu 2022
3. 11. P. Bureš, F. Zedek a kol.: Rostlinné genomy od pólu k pólu: Neočekávaný latitudinální gradient a jeho možné příčiny
10. 11. P. Bobek: Význam ohně v krajině
24. 11. E. Ekrtová, L. Čech a L. Ekrt: Červená kniha květeny Vysočiny, aneb co zajímavého roste a rostlo na pomezí Čech a Moravy
1. 12. Seminář k nedožitým 66. narozeninám Vítka Grulicha
8. 12. P. Bureš: Sto let botanického pracoviště na Masarykově univerzitě
15. 12. Reminiscence zahraniční botanické exkurze do Itálie

Přednášky a semináře začínají ve čtvrtek v 16:00 hodin v Bohunickém kampusu Přírodovědecké fakulty MU, v posluchárně 306 pavilonu B11.

Aktuální informace a případné změny programu na webu ÚBZ: http://botzool.sci.muni.cz/ nebo na webu jihomoravské pobočky: http://www.sci.muni.cz/jm-cbs/prednasky.php

Zdeňka Lososová, předsedkyně jihomoravské pobočky ČBS

Milan Chytrý, ředitel Ústavu botaniky a zoologie PřF MU

Petr Bureš, jednatel jihomoravské pobočky ČBS

Lokalita