Bryonora 70 (2022)

Kontaktní osoba
Kateřina Woodard
Kontaktní e-mail

V prosinci vyšlo již sedmdesáté číslo časopisu Bryonora.

První příspěvek je věnován výsledkům lichenologického průzkumu PR Ptačí stěna v Blanském lese, při kterém byla mimojiné poprvé na území ČR nalezena bradavnice Verrucaria acrotella. Další články jsou věnované mechorostům. Prezentovány jsou zde bryofloristické nálezy zaznamenané během 27. jarního setkání BL sekce ČBS v Bílých Karpatech, výsledky průzkumu mechů ve vybraných přístupných jeskyních v Moravském krasu. Následuje příspěvek ze serie “Zajímavé bryofloristické nálezy” a článek z rubriky Personalia, ve kterém se dočteme o herbáři mechorostů Aloise Zlatníka. Ve Zprávách ze sekce čtenáři naleznou ohlédnutí za 34. pdzimními “bryo-licheno dny”.

Obsah celého čísla a jednotlivé články v pdf naleznete v archivu.

V tištěné podobě je možné zakoupit titul v sekretariátu ČBS (cena: 175 Kč, pro členy ČBS 75 Kč).