Botanické přednášky a semináře Brno - jaro 2023

Jihomoravská pobočka České botanické společnosti a Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně zvou na tradiční cyklus botanických přednášek a seminářů. Program na jaro 2023 je následující:

23. 2. 2023 D. Richardson: Impacts of biological invasions in South Africa: What do we know?
2. 3. 2023 J. Doležal: Alpine plants in the Western Himalayas: a brief summary of 15 years of research
9. 3. 2023 J. Pergl: Invaze – jaký je stav s jejich monitoringem, managementem a legislativou
16. 3. 2023 F. Máliš: Experimentálna obnova druhového zloženia a diverzity vegetácie dubových lesov Západných Karpát
23. 3. 2023 P. Novák: Třetihorní dědictví pod Kavkazem: Putování Kolchidou za zelkovou habrolistou
30. 3. 2023 A. C. Vojtkó: Make space for flowers! – Floral and reproductive traits in the spectrum of plant form and function
6. 4. 2023 I. Zagatová: Botanika ve forenzní praxi
13. 4. 2023 V. Barták: Spatial randomization as an approach to deal with spatially autocorrelated ecological data
20. 4. 2023 M. Smetana: Jak se z botanika stane zemědělec: O obnově zemědělské krajiny na jižní Moravě
27. 4. 2023 K. Šemberová: Populační struktura a evoluční historie Campanula rotundifolia ve střední Evropě
4. 5. 2023 Referáty k zahraniční botanické exkurzi
11. 5. 2023 Referáty k zahraniční botanické exkurzi

Přednášky a semináře začínají vždy ve čtvrtek v 16.00 hodin v bohunickém kampusu Přírodovědecké fakulty MU, v pavilonu B11, posluchárně 114.

(změna programu vyhrazena, pro aktuální informace prosím sledujte stránky pořadatelů)