Vliv hospodaření a podmínek prostředí na druhové složení flóry a vegetace rybníků.