sezónní dynamika

Fytoplankton inundačního území v PP Hraniční meandry Odry. Zuzana Mruzíková Po 27. 03. 2017 - 17:48
Autor(ka)
Nowaková, Hana
Rok
2009
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Pylová spektra v ovzduší různých typů městské zástavby: sezonní dynamika a význam pro alergologii. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 11:10
Autor(ka)
Obstová, Barbora
Rok
2011
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.