obora

Vliv světla na druhové složení podrostu na příkladu Milovického lesa. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 16:21
Autor(ka)
Wernerová, Veronika
Rok
2007
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.