Bryonora 71 (2023)

Kontaktní osoba
Kateřina Woodard
Kontaktní e-mail

V červnu vyšlo další číslo časopisu Bryonora. Jsou zde představeny výsledky lichenologického průzkumu NPR Velká Pleš na Křivoklátsku, lišejníky zaznamenané během 34. bryologicko-lichenologických dní na Drahanské vrchovině nebo nové zajímavé bryofloristické nálezy. Jeden s příspěvků mimo pravidelné rubriky je pak věnován výsledkům takřka detektivní práce, která autory čekala při revizi mechového herbáře Kamila Rybníčka. Vedla např. k nalezení dokladu o výskytu druhu Drepanocladus lycopodioides ještě v roce 1956; dosud poslední záznam tohoto u nás vyhynulého druhu se přitom na přirozených stanovištích datoval do roku 1923.

Nechybí přehled nově publikovaných prací v oboru, již 35. díl seriálu “Česká a slovenská lichenologická bibliografie”, recenze knih ani sekce “Personalia”, kde čtenáři naleznou články věnované osobnostem jubilantů Jiřího Lišky, Aleše Müllera a nedávno zesnulého Rudolfa Šoltéze.

Obsah celého čísla a jednotlivé články v pdf jsou k dispozici v archivu.

V tištěné podobě je možné zakoupit titul v sekretariátu ČBS (cena: 175 Kč, pro členy ČBS 75 Kč).