K. Vítovcová: Sukcese vegetace na člověkem narušených místech širším pohledem
Ilustrační obrázek - lom Bílina
Hana Jeřábková Čt 17. 03. 2022 - 12:18

 

Na řadě míst po těžební činnosti vznikají z hlediska ochrany přírody zajímavé biotopy. Nejen o nich bude přednáška Kamily Vítovcové z Pracovní skupiny ekologie obnovy Katedry botaniky PřF JU na téma Sukcese vegetace na člověkem narušených místech širším pohledem.

Přednáška zazní dne 14. 4. 2022 od 16 hod. v Univerzitním kampusu Bohunice, v posluchárně B11/114. Zároveň bude přenášena on-line formou videokonference.

Kraj
Jihomoravský kraj
Putování za violkou bílou, tentokrát do obce Mikovice
Ilustrační obrázek - jaterník podléška (Hepatica nobilis), foto H. Jeřábková
Hana Jeřábková Čt 17. 03. 2022 - 10:57

 

Sraz v 10:00 u kaple sv. Anežky České v Mikovicích. (Možné spojení z Brna je vlakem do Uherského Hradiště v 7:35, cílová stanice Vésky 9:49, s přestupem v Hradišti.) Předpokládané zakončení exkurze ca v 17:00 tamtéž, resp. v nedaleké hospodě U Slezáčků.

Kraj
Jihomoravský kraj

Exkurze údolím Vltavy u Purkarce

Ilustrační obrázek, foto H. Jeřábková

 

Odjezd z Českých Budějovic autobusového nádraží v 8:05 (autobusem směr Hluboká nad Vltavou, nástupiště 15), výstup na zastávce Hluboká n. Vlt., Zámostí most. Návrat z autobusové zastávky Olešník, Chlumec, rozc. 0.5 v 16:43 (ČB autobusové nádraží 17:15).

Vedoucí exkurze: Karel Prach

Kraj
Jihočeský kraj

Exkurze za jarní květenou na Stříbrsko

Ilustrační obrázek - prvosenka jarní (Primula veris), foto H. Jeřábková

 

Celodenní exkurze vedoucí převážně po červeně značené turistické stezce, v úseku od vlakové zastávky Ošelín do obce Svojšín u Stříbra.

V plánu je botanizování na březích řeky Mže a v navazujících nivních loukách, dále v lesních porostech na úpatí přilehlých strmých svahů s občasnými skalními výchozy. Trasa zahrnuje i atraktivní vyhlídku severovýchodně od Svojšína, k níž vede naučná stezka „Skalní defilé u Svojšína“. Celková délka trasy kolem 10 km.

Kraj
Plzeňský kraj

Konference ČBS, Brno, 2-3. dubna 2022 - termín pro přihlášení 18. 3. 2022

Ilustrační obrázek - Děvín (foto: R. Hédl)

 

Konference na téma “Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity” proběhne ve dnech 2. až 3. dubna 2022.

Stále jsou volná místa. Pokud byste se rádi zúčastnili a nejste dosud přihlášení, můžete tak učinit do tohoto pátku (18.3.). Odkaz na registraci: https://forms.gle/t8Q8vKuZYdwnhHLT8