Cirsium pannonicum

Geografické rozšírenie druhov rodu Cirsium na Slovensku. Zuzana Mruzíková Út 07. 03. 2017 - 21:37
Autor(ka)
Vavrinec, Martin
Rok
2016
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.