Cirsium eriophorum

Geografické rozšírenie druhov rodu Cirsium na Slovensku. Zuzana Mruzíková Út 07. 03. 2017 - 21:37
Autor(ka)
Vavrinec, Martin
Rok
2016
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Rozšíření druhů Cirsium arvense a Cirsium vulgare v České republice. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 16:44
Autor(ka)
Bliňáková, Petra
Rok
2007
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Rozšíření druhů rodu Cirsium v České republice srovnávací studie. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 10:19
Autor(ka)
Blizňáková, Petra
Rok
2010
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.