potenciální vegetace

Co vlastně zobrazují české (re)konstrukční geobotanické mapy?
Autor/autoři
Karel Boublík, Ondřej Bílek, Milan Žárník
maskovh5 So 03. 03. 2018 - 21:14
Rok
2007
Ročník
42
Číslo
1
Stránka
171
Pokus o rekonstrukci potenciální přirozené vegetace vybraného území Třeboňské pánve
Autor/autoři
Karel Boublík
maskovh5 So 03. 03. 2018 - 21:14
Rok
2007
Ročník
42
Číslo
1
Stránka
155
Co popisuje fytocenologie - odpověď
Autor/autoři
Denisa Blažková
maskovh5 Pá 23. 02. 2018 - 19:44
Rok
2006
Ročník
41
Číslo
1
Stránka
129
Co popisuje fytocenologie? O některých nedostatcích středoevropské fytocenologie
Autor/autoři
Radim Hédl
maskovh5 Ne 18. 02. 2018 - 19:26
Rok
2005
Ročník
40
Číslo
2
Stránka
301
Synantropní společenstva potenciální přirozené vegetace bikových a jedlových doubrav Ostravska (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 19:38
Autor(ka)
Dudková, Kateřina
Rok
2014
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Aktuální lesní společenstva potenciální přirozené vegetace bikových a jedlových doubrav Ostravska (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 18:45
Autor(ka)
Plucnarová, Denisa
Rok
2014
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Přírodní poměry a flóra území západně od Uherského Ostrohu. Zuzana Mruzíková Po 06. 03. 2017 - 00:25
Autor(ka)
Galušková, Hana
Rok
2012
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Přírodní poměry a flóra území jižně od Zlína. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 16:35
Autor(ka)
Hájková, Jana
Rok
2007
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Jiné jméno autorky: Jana Holánková

Floristické poměry území jihovýchodně od Poličky. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 16:19
Autor(ka)
Gloserová, Lucie
Rok
2006
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.