Osoblažsko

Floristická studie Osoblažského výběžku.

Autor(ka)
Mruzíková, Zuzana
Rok
2011
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Autorka je členkou MS ČBS, na jejím webu se můžete dozvědět o dalších studiích vztahujících se k danému regionu.