Alnus incana

Struktura epifytické bryoflóry v údolí Černé Ostravice (CHKO Beskydy). Zuzana Mruzíková Po 06. 03. 2017 - 00:12
Autor(ka)
Procházková, Jana
Rok
2012
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.