Komentované fytocenologické snímky z České republiky 2

Autor/autoři
Pavel Dřevojan, Pavel Novák, Karel Boublík, Pavel Lustyk, Dominik Zukal
Abstrakt

Druhý ze série článků věnovaných pozoruhodným fytocenologickým snímkům představuje vzácná a ohrožená společenstva lesní, plevelné a halofytní vegetace. Konkrétně se jedná o 1) bazifilní jedliny, 2) bazifilní skalní lipiny, 3) plevelnou vegetaci s ibiškem trojdílným (Hibiscus trionum) a 4) slanomilnou vegetaci s bahenkou sášinovitou (Heleochloa schoenoides).

Rubrika
Rok
2017
Ročník
52
Číslo
2
Stránka
249