Zprávy ČBS 54/1 (2019)

Ve Zprávách ČBS s číslem 54/1 naleznou čtenáři celkem 5 příspěvků.

První představuje nezvyklý nález, navíc uskutečněný před 90 lety. Týká se amerického včelníku Dracocephalum parviflorum, který byl sebrán v Peci pod Sněžkou, na své znovuobjevení čekal v herbáři Národního muzea v Praze.

Další článek je věnován chlupáčkům (rod Pillosela) ve východních Čechách, navazuje na první část, která byla publikována v minulém čísle.

Následuje podrobná studie rozšíření vrby bylinné (Salix herbacea) na Slovensku a již 17. díl řady Additamenta.

Poslední z článků, v rubrice “Personalia”, je věnován osobnosti letošní jubilantky, doc. Jarmily Kubíkové.

Obsah Zpráv ČBS 54/1 naleznete zde.

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 120 Kč, pro členy ČBS 70 Kč).

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail