Zprávy ČBS 57/2 (2022)

Kontaktní osoba
Kateřina Woodard
Kontaktní e-mail

Vychází Zprávy ČBS s číslem 57/2.

První dva zveřejněné příspěvky jsou věnovány rodu chlupáček (Pilosella). Čtenáři zde naleznou přehled chlupáčků chráněné krajinné oblasti Jeseníky a již čtvrtý díl série “Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách”. Její autoři se tentokrát zaměřili na Východní Polabí.

Následuje článek o nově nalezených lokalitách prliny východní (Lycopsis orientalis), která je původem ve střední Asii a na Předním východě. Na naše území je příležitostně zavlékána, dosud se jednalo o nálezy jednotlivých rostlin. Autoři příspěvku prvně zaznamenali výskyt celých porostů, předpokládají šíření tohoto druhu.

Další strany patří ohroženým rostlinám Brna a okolí. Je zde uveden výběr zajímavých lokalit spolu s komentáři ohledně vývoje populací vybraných druhů, managementu apod.

V příspěvcích z rubriky “Personalia” pak čtenáři naleznou medailonek k výročí Ivany Jongepierové, jubilea dalších členů ČBS a také vzpomenutí na ty, kteří nás v uplynulém roce opustili.

Celý obsah Zpráv ČBS 57/2 naleznete zde nebo ve formátu pdf v příloze.

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 120 Kč, pro členy ČBS 70 Kč).

Příloha Velikost
Obsah časopisu Zprávy ČBS 57/2 (2022) 58.51 KB