Luzula sudetica

Synantropní flóra a vegetace odvalů Dolu Staříč III – Chlebovice a Strážnice. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 19:35
Autor(ka)
Lvončík, Samuel
Rok
2003
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.