liniový transekt

Vyhodnocení změn flóry a vegetace na březích rybníka Roudnička v PP Roudnička a Datlík po jeho odbahnění.

Autor(ka)
Hnízdilová, Michaela
Rok
2013
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Diplomová práce vychází z bakalářské práce Změny flóry a vegetace na březích rybníka Roudnička v PP Roudnička a Datlík po jeho odbahnění.