liniový transekt

Druhová bohatost a variabilita cévnatých rostlin, mechorostů a měkkýšů na vlhkostním gradientu. Zuzana Mruzíková So 04. 03. 2017 - 19:14
Autor(ka)
Hettenbergerová, Eva
Rok
2013
Typ práce
Dizertační práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.

Vyhodnocení změn flóry a vegetace na březích rybníka Roudnička v PP Roudnička a Datlík po jeho odbahnění.

Autor(ka)
Hnízdilová, Michaela
Rok
2013
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Diplomová práce vychází z bakalářské práce Změny flóry a vegetace na březích rybníka Roudnička v PP Roudnička a Datlík po jeho odbahnění.