ČBS

Floristický kurz v Senici JE ZRUŠEN

nápis "FK v Senici je zrušen"

 

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV ve spolupráci s ČBS plánovala ve dnech 4. 7. až 9. 7. 2021 floristický kurz v Senici.

Vzhledem k doporučení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici se rozhodl hlavní výbor SBS akci v daném termínu odvolat. Pakliže to bude možné, proběhne zde floristický kurz příští rok.

Floristický kurz Teplice - přehled plánovaných tras

Gymnázium Teplice - ilustrační foto

Floristický kurz (2021) se koná v širším okolí Teplic (Ústecký kraj). Na východě se území kurzu přibližuje k západnímu okraji Ústí nad Labem, dále k jihu se dotýká západního břehu Labe a přes Velemín, Kocourov a Mrsklesy se přibližuje k severní hranici území, které bylo zkoumáno při floristickém kurzu v Lounech. Jihozápadní a západní hranici tvoří vrch Vraník (483 m), Měrunice, Razice, vrch Bořeň (539 m) a okolí města Duchcov.

Kraj
Ústecký kraj

Rostlina roku 2021: vstavač kukačka (video)

ilustrační obrázek - vstavač kukačka (Anacamptis morio), autor: Hana Jeřábková, CC BY 3.0 CZ

 

Česká botanická společnost se rozhodla každoročně vyhlašovat Rostlinu roku, a to právě od letoška.

Inspirací byla akce Pták roku, která je již od roku 1992 organizována Českou společností ornitologickou. Touto iniciativou chce ČBS upozornit širokou veřejnost na významné, ohrožené či jinak zajímavé druhy naší květeny, a vybízet tak k zájmu o rostliny, jejich sledování i praktické ochraně.

Druhem, který byl pro rok 2021 vybrán, je vstavač kukačka (Anacamptis morio, syn. Orchis morio).

 

Exkurze: Ze Srbska do Berouna přes Kodu a Tetínské skály - ZMĚNA ČASU SRAZU

ilustrační fotografie - pohled na Berounku

 

Vedoucí exkurze: Tomáš Tichý

Trasa povede ze Srbska Kodskou roklí, na vrch Za Lípou, Tetínské skály a přes Damil a Ratinku do Berouna, alternativně podél Berounky zpět do Srbska s pohledy na řeku a skály. Těšit se můžete na pěnovcová prameniště, teplomilné doubravy, pěchavové trávníky s lomikameny a hvozdíkem sivým a na pastviny s teplomilnými trávníky.

Kraj
Středočeský kraj

Exkurze do okolí Prahy - pro studenty PřF UK, ČLENY ČBS I ŠIROKOU VEŘEJNOST

 

Dle aktuálních protiepidemických opatření je možné pořádat spolkové, aj. hromadné venkovní akce, tedy i naše exkurze, do 50 osob. Prosíme o dodržení podmínek daných platným vládním nařízením. Testy na Covid-19 nezajišťujeme.

Nejbližší exkurze proběhne v sobotu 29. května, bude směřovat do okolí Berouna, více zde.

Kraj
Praha
Středočeský kraj

Exkurze: Nejvýchodnější částí Křivoklátska z Berouna přes vrch Děd a keltské oppidum Stradonice do Nižboru

Ilustrační obrázek - vstavač nachový (Orchis purpurea)

Vedoucí exkurze: Michal Štefánek

Trasa: Beroun — vrch a rozhledna Děd — údolí Habrového potoka — oppidum Stradonice – Nižbor

Během exkurze budou k vidění xerotermní biotopy (křoviny, trávníky, segetální společenstva) na kontaktu Křivoklátska a Českého krasu. Potkat zde můžeme např. na vstavač nachový (Orchis purpurea), sasanku lesní (Anemone sylvestris), růži galskou (Rosa gallica) nebo třešeň křovitou (Prunus fruticosa).

Kraj
Středočeský kraj