ČBS

Konference ČBS, Brno 2020 - ZRUŠENA

ilustrační obrázek PR Milá, foto R. Hamerský

Na dny 28. 11. – 29. 11. 2020 byla plánována v Brně v areálu Univerzitního kampusu v Bohunicích (Kamenice 5) pracovní konference ČBS na téma Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity.

Konference je vzhledem k vývoji epidemiologické situace rozhodnutím přípravného výboru zrušena. Věříme, že se nám podaří uskutečnit konferenci na toto téma v příštím roce.

Kraj
Jihomoravský kraj

Místo podzimního mykologicko-floristického minikurzu Severočeské pobočky bude jednodenní exkurze

Ilustrační obrázek - šípky

 

Ve dnech 18.-20.9. měl proběhnout v Libochovicích podzimní floristický kurz Severočeské pobočky ČBS.

Vzhledem k současné nepříznivé koronavirové situaci a její předpokládané další eskalaci by však bylo pořádání akce spojené s přespáváním neúměrným a zbytečným rizikem.

Kraj
Ústecký kraj

Zprávy ČBS 55/1 (2020)

Obálka Zpráv ČBS 55/1

Začátkem září vyšlo nové číslo Zpráv ČBS.

V prvním článku je představen pro území ČR nový druh, řeřišnice skrytá (Cardamine occulta), původem z východní Asie. Jednoletý druh morfologicky podobný řeřišnici křivolaké (C. flexuosa) je plevelem v zahradnictvích, jeho výskyt se podařilo prokázat v rámci ČR již na 25 lokalitách. V článku je uveden jejich soupis a také poznámky k určování a ekologii druhu.

KlikCalluna

KlikCalluna - Ilustrační obrázek

 

Pohyb ve vřesovišti už jednodušší nebude!

Západočeská pobočka ČBS našla další cestu, jak svůj časopis „Calluna“ zpřístupnit. Kromě toho, že většina čísel je volně stažitelná na webu, lze nyní využít i databázovou aplikaci KlikCalluna a těžit tak informace z časopisu „na pár kliknutí“.

Kraj
Plzeňský kraj

Preslia 92/2 (2020)

Obálka - Preslia 92/2

 

Na sklonku června vyšlo nové číslo časopisu Preslia. Zahrnuje čtyři články. První je věnován výzkumu palynologického a makrozbytkového záznamu na rašeliništi Dářko. Autoři v příspěvku popisují vývoj této významné botanické lokality od pozdní doby ledové po současnost, také zasazují do historických souvislostí některé přírodní jevy cenné z hlediska ochrany přírody.

Vyjádření MZe a MŽP k Společnému prohlášení odborných společností k Moravské Amazonii

Ortofoto - centrální část Moravsko-dyjského trojúhelníku: vlevo NPR Cahnov-Soutok, vpravo paseky (Zdroj: Mapy.cz © Seznam.cz, a.s., https://en.mapy.cz/s/bogehupapa)

 

Česká botanická společnost se připojila ke “Společnému prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských lužních lesů”, jehož cílem je upozornit na nutnost změny způsobu hospodaření v lužních lesích v oblasti soutoku Moravy a Dyje (více viz zde).