Analýza synantropní vegetace na území města Ostravy.