Novinky

Seminář lesy

Pozvánka na seminář: Rád bych členy ČBS touto cestou pozval na seminář o lesích, který pořádá a BC AV ČR dne 18. 10. pod záštitou FORUM 2000 a Strategie AV 21. Zároveň bych chtěl poprosit o vyvěšení pozvánky na web ČBS a rozeslání členům. Hlásit se je možno ještě celý příští týden.

Přednáškový cyklus Praha

Přednáškový cyklus ČBS – podzim 2016

31.10. T. Moravec: Zásadní inovace čtení a přepisování rostlinného genomu přináší i otazníky.

7.11. V. Somol: Květena Džbánu

14.11. A. Hoffmann: Horské rostlinstvo Keni

21.11. Z. Janovský: Povídání o louce aneb o spletité síti vztahů rostlin a generalistických opylovačů

5.12. V. Mahelka: Evoluce tritikoidních trav aneb od ječmene k pýru

Floristický kurz Mladá Boleslav, 3.-9.7.2016

Exkurze FK Mladá Boleslav 2016

Kurz organizačně zajistili V. Petříček, M. Štefánek a V. Grulich. Exkurze směřovaly zejména do následujících fyt. okresů, resp. podokresů: 12 – Dolní Pojizeří, 13 a – Rožďalovická tabule, 13 b – Mladoboleslavský chlum, 13 c – Bakovská kotlina, 51 – Polomené hory a 52 – Ralsko-Bezdězská tabule.

Informační materiály pro účastníky — Mladá Boleslav 2016 jsou ke stažení níže.

Pracovní konference "Ekologie a evoluce karpatské flóry"

Vojtěch Zeisek
Albertov 6, kde se bude konference konat (foto Petr Jan Juračka).

Ve dnech 26.–27. listopadu 2016 se uskuteční v Praze na Albertově pracovní konference ČBS na téma „Ekologie a evoluce karpatské flóry”. Konference je pořádána ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností. Partnerem konference je AOPK ČR.

Dosud uskutečněné floristické kurzy

 

Hrouda L. et Pyšek P. (2000): Floristické kursy Botanické společnosti – historie a současný stav. [Floristic summer schools of the Czech Botanical Society – history and current state]. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34(1999): 249–255.

1957: Lovosice (1. kurs)

výsledky nebyly a nebudou publikovány