Publikace vydávané ČBS

Preslia 90/4 (2018)

Obálka - Preslia 90/4

V dalším čísle časopisu Preslia čtenáři naleznou čtyři příspěvky. První uvádí popis nového hybridního taxonu, pcháče Cirsium ×sudae (C. carniolicum × C. greimleri). Byl popsán na základě čtyř jedinců, kteří vykazovali intermediární habitus. Autoři je nalezli v Ennstalských Alpách, kde se oba rodičovské druhy mohou potkávat. Rozbor morfologických znaků i analýza velikosti genomu nasvědčovala hybridnímu původu, nicméně pro potvrzení identity rodičovských taxonů bylo přistoupeno také k použití molekulární analýze AFLP.

Preslia 90/3 (2018)

Obálka - Preslia 90/3

První článek časopisu Preslia s číslem 90/3 je věnován invazní historii archeofytů. Ukazuje, že imigrace těchto druhů byla zvýšená ve třech obdobích (v neolitu, době bronzové a v raném středověku). Nejprve se na našem území objevovaly méně specializované, zejména jednoleté druhy, které jsou stále v synantropní vegetaci běžné. Druhy vázané na obilná pole se začaly vyskytovat až v pozdějších záznamech v eneolitu. Následovaly druhy poloruderálních mezofilních trávníků, druhy živinově bohatých skládek a navážek se objevují až mezi posledními.

Bryonora 60 (2017)
Obálka časopisu Bryonora 60
maskovh5 Út 09. 01. 2018 - 08:19

 

Bryonora 59 (2017)

Obálka - Bryonora 59 (2017)

 

59. číslo Bryonory seznamuje čtenáře prostřednictvím komentovaných seznamů s lichenoflorou Moravského krasu, vrchu Sedlo v Českém středohoří, či NPP Kaňk u Kutné hory. Dále zde nalezneme článek o nových nálezech druhů žluté skupiny rodu Rhizocarpon na území ČR.

Co se týče bryologických příspěvků, první z nich je věnován epifytickým mechům v městském prostředí Bratislavy. Další pak druhům z lokalit diametrálně odlišných - jedná se o pozoruhodné nálezy rašeliníků Západních Karpat.

Zprávy ČBS 51/2

Obálka - Zprávy ČBS 51/2

Zprávy ČBS s číslem 5½ přináší několik příspěvků z oblasti floristiky. První je věnován nálezům laskavce vykrojeného (Amaranthus emarginatus) na území ČR, další předkládá přehled revidovaných herbářových dokladů kapradiny bodlinkaté (Polystichum setiferum), znovuobjeveného druhu pro ČR. Následuje review rodu kostival — první část publikovaná v tomto čísle se zaměřila na okruh kostivalu hlíznatého (Symphytum tuberosum agg.).