měření pH

Průzkum řasových společenstev na mokřadní lokalitě Vojšické louky. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 23:02
Autor(ka)
Habartová, Zuzana
Rok
2015
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra biologie.
Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. Zuzana Mruzíková Pá 17. 03. 2017 - 10:11
Autor(ka)
Veselá, Irena
Rok
2007
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Jiné jméno autorky: Irena Axmanová

Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. Zuzana Mruzíková Pá 17. 03. 2017 - 09:56
Autor(ka)
Koubková, Tereza
Rok
2007
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. Zuzana Mruzíková Pá 17. 03. 2017 - 09:44
Autor(ka)
Effmertová, Jitka
Rok
2007
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.