Konference ČBS 2019

Obrázek

 

Ve dnech 30. 11. až 1. 12. 2019 proběhla další konference České botanické společnosti. Tématem tentokrát byly “Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a praxi”. Celkem zaznělo 28 příspěvků. Účastníci se mohli dovědět celou řadu informací z historie i současnosti herbářů a botanických zahrad. Dále o jejich využití ve výzkumu i praxi, i o databázových systémech, které tyto instituce využívají. Další část pak byla věnována databázím obecně, zazněly příspěvky o databázích českých i mezinárodních a o tom jaké výstupy z nich lze získat. Vedle databází nálezových dat (Pladias, NDOP) byly prezentovány také databáze fytocenologických snímků (EVA) nebo pylových a archeobotanických záznamů (PALYCZ a Archeobotanická databáze ČR).

Fotografie z konference naleznete ve Fotogalerii.

Sborník abstraktů v .pdf formátu naleznete zde

 

 

Níže naleznete přehled prezentovaných témat (abstrakt se zobrazí po kliknutí na název přednášky).

Jiří Danihelka, Svatava Kubešová, Karel Sutorý, Ota Šída České herbáře, včera, dnes a…
Patrik Mráz, Jan Hanzelka, Jiří Danihelka, Kateřina Jandová Klimatická změna a herbářové sbírky: izotopový důkaz pro růst atmosférického CO2 a změnu v příjmu dusíku za posledních 200 let
Otakar Šída Herbáře Národního muzea: střípky z archeologie (nejenom) pražské botaniky
Jiří Danihelka, Hana Galušková, Viera Mrázová, Patrik Mráz, Heimo Rainer Herbářový informační systém Jacq v českých univerzitních herbářích: příklad úspěšné mezinárodní spolupráce
Jarmila Skružná, Adéla Pokorná, Lucie Čermáková, Sylva Dobalová, Jana Černá Broumovský poklad. Znovuobjevení a zpřístupnění unikátního historického herbáře pro badatelskou veřejnost
Sylvie Pecháčková Co není vidět, neexistuje? PlantRoots – fotogalerie a herbářová sbírka
Jiří Liška Databáze typového materiálu lišejníků
Eva Uherčíková Botanické zbierky v Prírodovednom múzeu SNM Bratislava a ich využitie
Karol Marhold Súčasný stav medzinárodných nomenklatorických, taxonomických a chorologických databáz
Milan Chytrý Pladias – databáze české flóry a vegetace
Zdeněk Kaplan Nálezová část databáze Pladias a její využití pro mapování rostlin
Karel Chobot, Iva Hönigová Nálezová databáze ochrany přírody, lepší než jste mysleli?
Jiří Malíček, Matěj Man, Petr Novotný DALIBor – nová databáze mechorostů a lišejníků České republiky
Adéla Pokorná Archeobotanická databáze ČR a možnosti jejího využití pro studium migrací archeofytů v minulosti
Petra Hájková, Eva Šmerdová, Táňa Štechová & přispěvatelé makrozbytkové databáze Nová databáze rostlinných makrozbytků jako nástroj k porovnání současného a minulého rozšíření druhů a společenstev
Vojtěch Abraham PALYCZ a Neotoma – česká a globální pylová databáze
Milan Chytrý European Vegetation Archive (EVA) — centralizovaná databáze evropských fytocenologických snímků
Martin Večeřa, Jan Divíšek, Irena Axmanová, Jonathan Lenoir, Borja Jiménez-Alfaro, Idoia Biurrun, Ilona Knollová, Milan Chytrý & Data contributors Druhová bohatost cévnatých rostlin v evropských lesích a trávnících – příklad využití fytocenologické dababáze pro výzkum biodiverzity
Michal Hájek, Tomáš Peterka, Jan Divíšek, Petra Hájková, Eva Jamrichová, Jakub Těšitel, Ondřej Hájek Po zarostlém chodníčku: využití velkých celoevropských databází k testování ekologických hypotéz
Zdeňka Lososová, Jan Divíšek, Milan Chytrý, Lars Götzenberger, Jakub Těšitel, Ladislav Mucina: Fylogenetická diverzita rostlinných společenstev Evropy – propojení databáze vegetačních jednotek s fylogenetickými daty
Irena Axmanová, Veronika Kalusová, Milan Chytrý, Jiří Danihelka, Jürgen Dengler, Jan Pergl, Petr Pyšek & Data contributors: Neofyty v travinné vegetaci Evropy – příklad propojení vegetačních a invazních databází
Jozef Šibík, Karol Mikula, Martin Ambróz, Lucia Čahojová, Ivan Jarolímek, Michal Kollár, Jana Medvecká, Iveta Škodová, Jozef Urbán, Mária Šibíková: Vegetačné databázy ako nástroj pre výskum a monitoring biotopov v čase a priestore
Radim Hédl Databáze starých fytocenologických snímků jako zdroj pro studium globální změny
Kamila Vítovcová, Miguel Ballesteros, Ondřej Mudrák, Anna Müllerová, Karel Prach, Klára Řehounková, Lubomír Tichý, Chiara Toffolo Databáze sukcesních sérií – teoretické a praktické výstupy
Pavel Sekerka Unie botanických zahrad ČR, přístup ke genetickým zdrojům rostlin v botanických zahradách a sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání
Vlastík Rybka Sbírky botanických zahrad jako nástroj poznání rostlinné rozmanitosti a příspěvek k ochraně genofondu
Tomáš Vymyslický, Vojtěch Holubec Česká národní genová banka kulturních rostlin a planých příbuzných druhů
Tomáš Herben, Zuzana Nováková, Lin Huang, Tomáš Koubek, Martin Weiser Sbírky planých rostlin v botanických zahradách: ráj pro srovnávací ekologii druhů
Příloha